Kvalitet

För våra kunder endast det bästa

Ni skall vara nöjda.

Nöjda kunder är vårt mål. Endast säkra och efter behovet anpassade processer ger ett bra resultat. Det gäller såväl för enskilda projekt som globala koncept.

Kontinuerlig förbättring

Ständiga innovationer och en anpassning till marknaden, samt regelbunden vidareutbildningen av våra medarbetare när det gäller arbets- och säkerhetstekniska frågor av betydelse, garanterar en hög standard. Medarbetarnas erfarenhet är vår styrka.

Vi är ansvariga för miljön

Miljöskydd är en kärnkompetens hos GÜHH. Medveten om detta ansvar utvecklar vi ekologiska och framtidsorienterade logistiklösningar.

Vi är medvetna om riskerna

Utbildade medarbetare på ena sidan, felfri teknik, underhåll och skötsel av flottan på andra sidan: med dessa komponenter garanterar vi säkerhet även för farligt gods.