Fjärrtrafik

Ingen väg är för lång

Närheten till Hamburgs hamn innebär att vi snabbt kan ta emot och skicka gods vidare. Vi tar gärna hand om vidaretransporten och distributionen till utlandet. GÜHH har dagligen natttrafik till södra Tyskland.

Våra viktigaste stationer är

  • Stuttgart
  • Nürnberg
  • Frankfurt am Main
  • Ruhr området
  • Sverige
  • Finland
  • Mellanöstern Fjärran Östern
  • Nord- och Sydamerika