Järnväg

gue schiene 500pxPå spåret

Vi har stor erfarenhet av järnvägstrafik. GÜHH har på sitt område en direkt anslutning till järnvägsspåren.

Vi kan organiserar kombinerade transporter. För GÜHH och dess kunder är en så miljömedveten transportlösning som möjligt viktig. Där det går undviker vi landsvägstranporter till förmån för en mer energiesparsam lösning.