Luftfrakt

Snabbt till alla destinationer över hela världen

GÜHH - Luftfrakt Närheten till Hamburgs flygplats gör en snabb förbindelse till all internationell lufttrafik möjlig. GÜHH ser till att brådskande och värdefullt gods transporteras inom kortast möjliga tid till alla destinationer över hela världen. Vi organiserar även vidaretransporten till mottagaren.

Vi transporterar:

  • Reservdelar till fartyg
  • Medicinsk utrustning
  • Metallvaror
  • Textilier