Magasinering

Bra lagrat

GÜHH - MagasineringI Billbrook har vi ett 3.500 m² stort magasin med direkt anslutning till järnvägen, vi magasinerar gods här för kortare och längre tid. Vid våra 25 portar packar våra medarbetare upp containrar och magasinerar säck- och palett gods. Våra gaffeltruckar kan lyfta gods upp till 7 ton.

På vårt lager är styckgods av alla de slag säkert magasinerade

  • Maskindelar
  • Kemiska produkter
  • Fartygs utrustning
  • Textilien
  • Industrigods
  • Solceller
  • Mattor
  • Metalldelar
  • Rostfritt stål