Sjöfrakt

gue schifffracht 500pxSnabbt till havs

Billbrook är bara några kilometer ifrån Hamburgs hamn. Vi är dagligen i hamnen och når så destinationer över hela världen. Mer än 150 fartyg lämnar Tysklands största hamn varje vecka.

Vi transporter bl.a. följande produkter

  • Metallvaror
  • Kemiska produkter
  • Te
  • Maskinanläggningar
  • Träprodukter
  • Pappers- och cellulosaprodukter