Sortering

Magasinera och distribuera

GÜHH - SorteringVi centraliserar kundens behov. Först när varuförrådet är komplett distribuerar vi. På så sätt kan extra turer och tidskrävande samordning undvikas. På vårt lager har vi plats nog för att samla ihop tillräckligt med gods så att en tur verkligen lönar sig. Undantag är naturligtvis brådskande försändelser som kan distribueras direkt med mindre fordon.

Vi distribuerar bl.a. följande gods

  • Porslin
  • Fartygsdelar
  • Hushållsvaror
  • Hygieniska varor
  • Sjukhusvaror
  • Textilier
  • Metall varor
  • Industrigods