Om GÜHH

Vår historia

I april 1962 startade AKN Eisenbahn AG dotterbolaget Güterkraftverkehr Hamburg-Holstein GmbH och var fram till 2009 dess ägare. Redan på den tiden distribuerade GÜHH gods från hela Tyskland till norra Tyskland.

2009 sålde AKN traditionsföretaget GÜHH till Ingo Kock som utvidgade tjänsterna. Utöver den klassiska norr-söder-trafiken erbjuder GÜHH idag även internationala tjänster över hela världen.

GÜHH är numera mer än en spedition. GÜHH är ett företag som erbjuder logistiktjänster på högsta nivå.

2011 tog GÜHH över samarbetspartnern Strey Spedition Hamburg.