Vårt lag

En kedja är endast så stark som den svagaste länken

GÜHH - LagarbeteMed förnärvarande mer än 20 medarbetare är våra kunder i bästa händer. Våra medarbetare är flexibla, belastbara, vänliga och humorfulla. Vi arbetarar kostnadsmedvetet och gör ingen skillnad på koncerner och småföretag.

Er kontaktperson är alltid tillgänglig och kan informera er över det aktuella läget. Erfarna distributionsspecialister organiserar transporttjänsterna, kompetenta logistiker på såväl lagret som på landsvägen ser till att ert gods magisineras resp. når mottagaren säkert.