Loading...
Leistungen 2018-01-09T17:42:36+00:00

Har du frågor?

Ta kontakt med oss

Frakt

I Europa växer behovet av transporter med gods på pall. Här är vår partner Palletways. Med hjälp av toppmodern teknik kan man kontinuerligt följa leveransens status.

Genom vårt samarbete med Palletways kan vi erbjuda de bäst möjliga logistiska tjänsterna:

 • Distribution av gods i hela Europa

 • Korta leveranstider

 • Hög flexibilitet

Stål logistik

Inom stållogistik är vi väl förberedda på hantering och leverans av skrymmande stålgods och plåt.

 • Över 4000 m² lager

 • Anslutningsspår till järnvägen

 • Vi lagrar varor på såväl kort som längre sikt

Skepp reservdelars lager

I vårt lager för skeppsutrustning magasinerar vi reservdelar och annan utrustning som vi även sammanställer, packar och distribuerar enligt kundens önskan.

 • Lagerhantering

 • Sortering

 • Distribution enligt önskan

Transport

Vår speditionen ligger mycket centralt och vi når snabbt de viktigaste knutpunkterna i Hamburg.

 • Varudistribution

 • Just-in- time leverans

 • Upprätthålla leveranskedjan

 • Låga lagerkostnader

Lång tid

Närheten till hamnen i Hamburg innebär att vi snabbt kan ta emot och vidarebefodra gods globalt.

Våra viktigaste mål:

 • Stuttgart

 • Nürnberg

 • Frankfurt am Main

 • Ruhrgebiet

 • Sverige

 • Finland

 • Mellanöstern

 • Fjärranöstern

Järnväg

Vi har stor erfarenhet av järnvägstrafik. För GÜHH och dess kunder är en miljövänlig lösning mycket viktig.

Vi utnyttjar de miljövänliga fördelarna med järnvägstransporter.

 • Egen spåranslutning

 • Stora ramper för lastning av tunga och skrymmande varor

 • Kombinderade transporter

 • Miljövänliga logistiklösningar

Sjöfrakt

Hamnen i Hamburg befinner sig endast några kilometer från vår spedition i Billbrook. Vi är dagligen på plats och via flera terminaler når vi destinationer över hela världen.

Vi distribuerar bl.a.:

 • Metallvaror

 • Kemiska produkter

 • Te

 • Maskinanläggningar

 • Träprodukter

 • Pappers- och cellulosaprodukter

Flygfrakt

Tack vare en snabb förbindelse till Hamburgs flygplats kan vi snabbt vidarebefodra brådskande och värdefullt gods över hela världen.

Vi transporterar:

 • Skeppsutrustning

 • Medicinsk utrustning

 • Maskindelar

 • Metallvaror

 • Reservdelar av alla slag

 • Textilier