Loading...
Über uns 2018-01-09T17:14:12+00:00

Behöver du mer information?

Ta kontakt med oss

Kvalitet. Kompetens. Erfarenhet.

  Güterkraftverkehr Hamburg-Holstein GmbH grundades i april 1962. Redan då transporterade GÜHH gods från hela Bundesrepubliken Tyskland till norra Tyskland. Sedan 2009 är GÜHH ett familjeföretag som har utökat utbudet av tjänster. Utöver den klassika nord-sydtrafiken, distribuerar vi också gods till internationella destinationer över hela världen. Vi erbjuder även andra logistiska tjänster såsom sortering, förpackning och montage.

GÜHH är mer än en speditör. Det är ett företag som erbjuder logistik tjänster på högsta nivå.

Vi har två grundpelare i vår företagsfilosofi: Du skall var nöjd + vi förbättrar oss kontinuerligt.

Du skall vara nöjd

Nöjda kunder är det viktigaste för oss. Det är vår målsättning. De bästa resultaten kan endast uppnås genom lämpliga och tillförlitliga processer. Detta gäller för såväl enskilda projekt som för globala koncept.

Vi förbättras oss kontinuerligt

Innovation och en anpassning till marknaden samt regelbunden utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare är vårt receptet för hög standard. Samtidigt kontrollerar vi ständigt våra processer för att förbättra utvecklingen för att bli effektivare.